Огнйан Кожухаров

Роден през 1952 г. в София. След завършване на художествената гимназия в родния си град постъпва във Висшия институт за изобразителни изкуства в Будапеща и през 1979 г. се дипломира като скулптор в класа на Тамаш Виг. През 1982 г. специализира във  Висшия институт за приложни изкуства в Будапеща при Йожеф Енгелс, а от 1983 до 1986 г. е ръководител на бронзолеярната на института. Живее и работи в Будапеща. Участвал е в колективни изложби в Унгария и България. Имал е самостоятелни изложби в Будапеща, Верешедхаз, Мако и др. Работи в областта на обществената скулптора, портрета и малката пластика. Член е на \дружеството на унгарските художници.