Списание "Хемус"

Двуезичното списание за култура и обществен живот „Хемус“ е основано през 1991 г. от Дружеството на българите в Унгария и е единственото по рода си българско издание с толкова дълга и съдържателна история не само в Унгария, но и сред българите зад граница. Неговият първи брой излиза в навечерието на 24 май 1992 г. 

В множеството броеве на списанието, излезли през годините, са събрани важни страници от българската история и култура, двустранните отношения и живота на българите в Унгария. Неговите автори, сътрудници, читатели творят и четат както на български, така и на унгарски език. Страниците на списанието са изпълнени с илюстрациите на български художници. Много преводачи са поели своя път от работилницата на списание „Хемус”. 

През 2013 г. списание „Хемус“ получава учредената същата година награда на Фонд „13 века България“ за българска медия по света.