Малко театро

Малко театро е независим театър, основан през 1996 г. в Будапеща. Намерението на Габриела Хаджикостова и Ищван Наги е да създадат театрална формация, в която да творят в съгласие със своя художествен вкус, да експериментират със сценични форми според собствената си творческа неограниченост, да следват нравствени норми и ценности, които лично изповядват.

По замисъл театърът се стреми да създаде една по-приемлива театрална алтернатива.

Малко театро неотстъпно и последователно отстоява независимостта си както в художествено, така и в структурно отношение. Без да робува на конвенции, прекосява жанрови, езикови и формални граници, създава спектакли на унгарски, български и немски език.

Малко театро е пространство за диалог между изкуствата, който далеч надхвърля пределите на Будапеща.Спектаклите му съчетават традиция и иновативност, автентична музика, джаз и модерен танцов театър, изобразително изкуство и нови медии – така театърът създава нови форми и жанрове. Работи преимуществено с произведения на съвременни автори, голяма част от тях са създадени специално за него.

Малко театро стои неотклонно на страната на зрителя. Успехите си в страната и в чужбина дължи преди всичко на любовта на публиката, макар да не допуска компромиси с художествения вкус и качеството на постановките. Непосредственият диалог със зрителите в театралната зала е изключително важен за трупата.

Малко театро поддържа тесни партньорски връзки с театри и фестивали в цяла Европа.

Малко театро е единственият професионален български театър зад граница, чиято задача е да прокара път на българската култура в Унгария. За изминалите осемнадесет години от своето основаване театърът е създал 58 постановки, в които са привлечени повече от 70 творци от България и Унгария.

През 2010 година Габриела Хаджикостова – главен художествен ръководител на театъра  е наградена от президента на Унгария със Златен почетен кръст на Република Унгария.

През 2014 година главния режисьор на театъра – Ищван Наги бе удостоен  с високото отличие на Министерството на културата на Република България „Златен век“ – печат на Симеон Велики, връчено му в Будапеща от министъра на културата д-р Петър Стоянович.

Неговата дейност се осигурява от създадената през 1997 г. Фондация за алтернативно изкуство.