Детски танцов ансамбъл "Росица"

Чувството да си българин не се крие само в езика, в думите. То е в мислите, в сърцата, в стъпките, в песните, в ритмите.

С усета за това Данчо Мусев и Анна Салаи основават и детския танцов ансамбъл „Росица”. Те знаят, че реката не пресъхва, само когато в нея се влеят други води, реки и потоци.

Намирайки символ в това как река Росица се влива в Янтра на земята, от която идват много българи в Унгария, те основават още един състав, в който „прохождат” в света на танца най-малките членове на нашата общност. По-късно, вече израстнали, те стават танцьори в „Янтра“.

Ансамбълът е удостоен със званието „Представителен ансамбъл на ЦИОФФ България“. Едно от най-важните събития в неговата история е получаването на Наградата за малцинствата в Унгария, която е присъдена на състава през 2017 година.