Bolgár Országos Önkormányzat

 

A Bolgár Országos Önkormányzat 2019. november 4-én tartotta meg alakuló ülését. A BOÖ elnöke, elnökhelyettesei és tagjai a következők:

Elnök: dr. Muszev Dancso

Elnökhelyettesek: Hadzsikosztova Gabriella, Karailiev Iván és Miskolczi Dimitranka Dimitrova, Belosinov Dragetta

Tagjai: Andonov Alekszi, Bajcsev Encsev Péter, Dr. Irinkov Dimiter Mihály, Fikó Nacsó, Kirov Milán, Kusev Nikola, Tanev Dimiter, Tütünkov-Hrisztov Jordán, Valcsev Ivanov János, Vladova Ivanova Ivánka

Az alakuló ülésen megválasztásra kerültek a BOÖ bizottságainak tagjai is.

Pénzügyi Bizottság: Andonov Alekszi, Tanev Dimiter, Vladova Ivanova Ivánka

Kulturális, Oktatási és Médiabizottság: Belosinov Dragetta, Fikó Nacsó, Hadzsikosztova Gabriella, Miskolczi Dimitranka Dimitrova, Tütünkov-Hrisztov Jordán

Vidéki és Koordinációs Bizottság: Karailiev Iván, Kusev Nikola, Valcsev Ivanov János

 

 

A Bolgár Országos Önkormányzat célja, hogy segítse a Magyarországon élő bolgár közösség nemzeti identitásának megőrzését, hozzájáruljon az anyanyelv használata és fejlesztése körülményeinek javításához, elősegítse a kulturális autonómia feltételeit a bolgár közösség körében, ismertesse a többségi társadalommal a bolgár kulturális értékeket. Az elmúlt években az Önkormányzat legfontosabb céljaként a bolgár anyanyelvű oktatás megszervezését tűzte ki.

TEVÉKENYSÉG

Kulturális tevékenységét a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, a Fővárosi Bolgár Önkormányzattal, a Pest Megyei Bolgár Önkormányzattal, a Bolgár Ifjúsági Egyesülettel és a Bolgár Ortodox Egyházközösséggel együttműködve valósítja meg. A Bolgár Országos Önkormányzat kulturális tevékenysége keretein belül a hagyományos ünnepi rendezvényeit, egyéb kulturális rendezvényeket, kiállításokat, filmbemutatókat, és irodalmi esteket is rendez.

A Bolgár Országos Önkormányzat szoros együttműködésre törekszik a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, amely a magyarországi bolgárság legjelentősebb civil szervezete.

Az Önkormányzat évente támogatást nyújt a legfontosabb bolgár szervezetek, művészeti csoportok és művészek számára a Malko Teatro – magyarországi bolgár színháznak, a Roszica és a Jantra Néptáncegyütteseknek, a Martenica Tánccsoportnak, a Zornica Hagyományőrző Együttesnek.

A bolgár közösséghez tartozó középiskolás- és egyetemista fiatalok ösztönzésére és tanulmányaik eredményesebbé tételére, az Önkormányzat minden évben tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki.

Az Önkormányzat nyaranta a Bolgár Ifjúsági Egyesülettel és a Soproni Bolgár Önkormányzattal Fertődön egyhetes, már hagyományos anyanyelvi és népművészeti tábort szervez a magyarországi bolgár fiatalok részére.

Lehetőségeihez mérten pénzügyi támogatását nyújt a vidéki bolgár önkormányzatoknak is.

Kiadói tevékenység

A Bolgár Országos Önkormányzat havonta kiadja a Bolgár Hírek című újságot, amely 2014. vége óta teljesen új arculattal és új koncepcióval jelenik meg. Az önkormányzat már 1275 családhoz juttatja el a lapot, vállalva ennek teljes költségét. Az Önkormányzat félévente megjelenteti a Haemus bolgár-magyar kulturális és társadalmi folyóiratot. Vállalja, illetve támogatja más bolgár, vagy kétnyelvű könyvek kiadását is, valamint kiadója több népzenei CD-nek is.

Intézmények

A Bolgár Országos Önkormányzat fenntartója a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolának, amely 2004. szeptember 1-én kezdte meg a működését az állami oktatás keretein belül, jelenleg 56 általános iskolás és középiskolás tanuló látogatja a bolgár nyelv és irodalom, valamint bolgár népismeret tanórákat. Szintén az Önkormányzat fenntartásában működik 2008. február 1. óta a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, amelyben jelenleg egy vegyes életkorú csoportban közel 30 gyerek van. A Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, amelynek fő feladata az anyanyelvi könyvtár működtetése, a magyarországi bolgárok és bolgárkertészek történelmi dokumentációjának összegyűjtése, archiválása és digitalizálása, valamint a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása. Mindhárom intézmény a Bajza u. 44. szám alatti épületben működik.

Az Önkormányzat a Bolgár Kutatóintézetet 2016-ban alapította.

A Bolgár Országos Önkormányzat éves működési támogatást nyújt a Bolgár Művelődési és Kulturális Nonprofit Kft-nek a Bolgár Művelődési Ház fenntartására és alapvető tevékenységére.

 

TÁMOGATÓK

A Bolgár Országos Önkormányzat rendezvényeit, kiadványait és táborait támogatja:

  • Március 3., Bulgária nemzeti ünnepe

  • Haemus bolgár-magyar társadalmi és kulturális folyóirat kiadása

  • A Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola pedagógusai részére történő továbbképzés Bulgáriában

  • A bolgár anyanyelvi és népismereti tábort