Bolgár Országos Önkormányzat

A jelenleg hivatalban lévő Bolgár Országos Önkormányzat 2014. október 28-án alakult meg.

elnöke: dr. Muszev Dancso,

alelnökei:  Hadzsikosztova Gabriella, Karailiev Iván és Miskolczi Dimitranka Dimitrova

tagjai: Bajcsev Borisz Iván,  Belosinov Dragetta, Bonev Jordán, Fikó Nacsó, Dr. Irinkov Dimiter Mihály,  Kusev Nikola,  Tanev Dimiter, Tütünkov-Hrisztov Jordán, Valcsev Ivanov János László, Vladova Ivanova Ivánka

A Bolgár Országos Önkormányzat célja, hogy segítse a Magyarországon élő bolgár közösség nemzeti identitásának megőrzését, hozzájáruljon az anyanyelv használata és fejlesztése körülményeinek javításához, elősegítse a kulturális autonómia feltételeit a bolgár közösség körében, ismertesse a többségi társadalommal a bolgár kulturális értékeket. Az elmúlt években az Önkormányzat legfontosabb céljaként a bolgár anyanyelvű oktatás megszervezését tűzte ki.

TEVÉKENYSÉG

Kulturális tevékenységét a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, a Fővárosi Bolgár Önkormányzattal, a Pest Megyei Bolgár Önkormányzattal, a Bolgár Ifjúsági Egyesülettel és a Bolgár Ortodox Egyházközösséggel együttműködve valósítja meg. A Bolgár Országos Önkormányzat kulturális tevékenysége keretein belül a hagyományos ünnepi rendezvényeit, egyéb kulturális rendezvényeket, kiállításokat, filmbemutatókat, és irodalmi esteket is rendez.

A Bolgár Országos Önkormányzat szoros együttműködésre törekszik a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, amely a magyarországi bolgárság legjelentősebb civil szervezete.

Az Önkormányzat évente támogatást nyújt a legfontosabb bolgár szervezetek, művészeti csoportok és művészek számára a Malko Teatro – magyarországi bolgár színháznak, a Roszica és a Jantra Néptáncegyütteseknek, a Martenica Tánccsoportnak, a Zornica Hagyományőrző Együttesnek.

A bolgár közösséghez tartozó középiskolás- és egyetemista fiatalok ösztönzésére és tanulmányaik eredményesebbé tételére, az Önkormányzat minden évben tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki.

Az Önkormányzat nyaranta a Bolgár Ifjúsági Egyesülettel és a Soproni Bolgár Önkormányzattal Fertődön egyhetes, már hagyományos anyanyelvi és népművészeti tábort szervez a magyarországi bolgár fiatalok részére.

Lehetőségeihez mérten pénzügyi támogatását nyújt a vidéki bolgár önkormányzatoknak is.

Kiadói tevékenység

A Bolgár Országos Önkormányzat havonta kiadja a Bolgár Hírek című újságot, amely 2014. vége óta teljesen új arculattal és új koncepcióval jelenik meg. Az önkormányzat már 1275 családhoz juttatja el a lapot, vállalva ennek teljes költségét. Az Önkormányzat félévente megjelenteti a Haemus bolgár-magyar kulturális és társadalmi folyóiratot. Vállalja, illetve támogatja más bolgár, vagy kétnyelvű könyvek kiadását is, valamint kiadója több népzenei CD-nek is.

Intézmények

A Bolgár Országos Önkormányzat fenntartója a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolának, amely 2004. szeptember 1-én kezdte meg a működését az állami oktatás keretein belül, jelenleg 56 általános iskolás és középiskolás tanuló látogatja a bolgár nyelv és irodalom, valamint bolgár népismeret tanórákat. Szintén az Önkormányzat fenntartásában működik 2008. február 1. óta a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, amelyben jelenleg egy vegyes életkorú csoportban közel 30 gyerek van. A Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, amelynek fő feladata az anyanyelvi könyvtár működtetése, a magyarországi bolgárok és bolgárkertészek történelmi dokumentációjának összegyűjtése, archiválása és digitalizálása, valamint a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása. Mindhárom intézmény a Bajza u. 44. szám alatti épületben működik.

Az Önkormányzat legújabb intézménye a Bolgár Kutatóintézet.

A Bolgár Országos Önkormányzat éves működési támogatást nyújt a Bolgár Művelődési és Kulturális Nonprofit Kft-nek a Bolgár Művelődési Ház fenntartására és alapvető tevékenységére.

 

TÁMOGATÓK

A Bolgár Országos Önkormányzat rendezvényeit, kiadványait és táborait támogatja:

  • Március 3., Bulgária felszabadulásának ünnepe a török rabság alól

  • Haemus bolgár-magyar társadalmi és kulturális folyóirat kiadása

  • A Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola pedagógusai részére történő továbbképzés Bulgáriában

  • A bolgár anyanyelvi és népismereti tábort