Галерия Б44

През есента на 2014 година отваря врати и създадената от Българското републиканско самоуправление Българска галерия Б44. 

Живопис, графика, скулптура, приложни изкуства и фотография намират място по стените на двете професионално оборудвани зали. 

Съзнавайки важната роля на изкуствто в живота на общността, Българското републиканско самоуправление създава истинско средище за живеещите тук български художници.

Галерията е пространство за техни общи и самостоятелни изложби, за пленери и фотоконкурси, място за професионални срещи и дебати.

Българското републиканско самоуправление откупва по няколко творби от всеки един от тях, като с това поставя и началото на една постоянна експозиция. Откриването на галерията е съпроводено от издаването на каталог на постоянната експозиция, в който са представени и самите художници.