ПАМЕТНИКЪТ "БЪЛГАРСКИ ДУЛАП" В ХАЛАСТЕЛЕК

 

Паметникът е изграден през 2007 година по инициатива на семейство Кушеви, на Ласло Иванчик и на Българското самоуправление в Халастелек, в знак на почит пред труда на българските градинари. Паметникът – уникалният за Европа български дулап – е изработен от двама местни дърводелци, Ласло Рейх и неговия син, по снимка и по образец на оригиналното колело в Музея на градинаря в Лясковец. Дулапът за вадене на вода за поливане е функциониращ и достоен паметник на първите български заселници, които полагат основите на селището в началото на XX век.

ПАМЕТНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДИНАРИ НА ПЛОЩАД „БОШНЯК“

 

През 2014 година българите в Унгария изграждат на площад „Бошняк“ паметник на българските градинари и чешма по повод 100-годишния юби­лей на Дружеството на българите в Унгария. Мястото не е избрано случайно. До началото на 90-те години тук се е намирал пазарът на едро, където са пласирали продукцията си български­те градинари в Унгария. Именно те са отъпкали пътеката, по която вървим – гордо заявявайки, че сме българи в страната, която сме избрали за свой дом. Паметникът символизира не само миналото, а и задружността на нашата общност. Той е изграден по инициатива на Българското републиканско самоуправление и на Българско­то самоуправление в Зугло. Паметникът е дело на скулптора Огнян Кожухаров, който живее в Унгария.

ПАМЕТНИК НА СТЕФАН ДУНЬОВ

 

През 2017 година в Будапеща е открит бюст-па­метник на полковник Стефан Дуньов, по инициа­тива на Българското самоуправление в XIII район. Бюстът е дело на скулптора Огнян Кожухаров.

Животът на Стефан Дуньов, независимо от про­изход, място и време, може и днес да служи за пример. Много народи го смятат за свой герой и с право се гордеят с него. Българин по рождение, той се бори за свободата и независимостта на Ун­гария, пролива кръвта си за Италия.

 

ПАМЕТНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДИНАРИ ВЪВ ФЕЛШЬОЖОЛЦА

 

Паметникът с птицата грифон ни припомня за общите древноисторически корени на народи­те на Унгария и България. Той е издигнат в чест на българските градинари, живели и работили тук от първата третина на ХХ век, на всички оне­зи работливи хора, които създават по-висшата форма на градинарството - по-продуктивното, „поливното”, т.нар. „българско” градинарство във Фелшьожолца.

Паметникът е създаден от скулптора Жофия Балог въз основа на скиците на архитекта Ми­хай Рудолф, а постаментът и колоната са дело на майстора каменоделец Ищван Ковач от град Мишколц.

Паметникът е изграден от врачански камък от България.

 

РОДОПСКАТА ЧЕШМА В КИШПЕЩ

 

Родопската чешма и Българската розова гради­на на улица „Йотвьош“ са изградени през 2016 г. на мястото на някогашната малка лятна сцена, в резултат на съвместните усилия на Смолян и Кишпещ. Те са достоен паметник на дружбата и връзките между побратимените градове, на бъл­гарската общност в Кишпещ, както и на българ­ските градинари, работили някога тук.

БЪЛГАРСКАТА ЧЕШМА В ШОРОКШАР

 

Чешмата е съградена през 2017 година от Бъл­гарското самоуправление в Шорокшар по повод 10-годишнината от побратимяването на Шорок-шар и българския град Твърдица. Тя е дело на скулптора Огнян Кожухаров и е паметник на бъл­гарските градинари. Изграждането ѝ е подкрепе­но от кметството на Шорокшар.

БЪЛГАРСКАТА ЧЕШМА В СИГЕТСЕНТМИКЛОШ

 

През 2018 г. по случай деня на българо-унгарско­то приятелство е осветена чешма, съградена в Сигетсентмиклош, едно от унгарските селища с традиционна българска общност. Този паметник, чиято цел е да увековечи паметта на български­те градинари, е осъществен със съдействието на кметството на Сигетсентмиклош, Българското са­моуправление в Сигетсентмиклош и Българското републиканско самоуправление. По инициатива на местното българско самоуправление една от улиците в Сигетсентмиклош носи името „Българ­ски градинар“.