Българско републиканско самоуправление

Българско републиканско самоуправление

1062 Budapest, Bajza u. 44.

Teл .: (00361) 216-42-10, 216-42-11

Факс : (00361) 216-67-29

E-mail: bolgonk@bul.hu  

Сегашният състав на Българското републиканско самоуправление, учредено на 28 октомври 2014 г. с:


председател: д-р Данчо Мусев


заместник-председатели:  Габриела Хаджикостова, Иван Караилиев и Димитранка Мишколци 


членове: 
Борис Байчев,  Драгета Белошинова, Йордан Бонев, д-р Димитър Иринков,  Никола Кушев,  Димитър Танев, Йордан Тютюнков, Галин Тютюнков, Янош Вълчев,  Иванка Владова 

 

Българското републиканско самоуправление действа в тясно сътрудничество с Дружеството на българите в Унгария, което е най-значимата цивилна организация на българите в Унгария. Самоуправлението смята за своя задача организирането на културните мероприятия, на гостуванията на артисти от България, както и да подкрепя, съобразно възможностите си, основните български организации, културни формации и артисти в Унгария (Малко театро, Росица, Янтра, Мартеница, Зорница, както и провинциалните самоуправления).

БРС издава месечно в. “Български вести”, който през 2003 г. бе напълно обновен (изданието излиза в увеличен обем, 1275 адреса, поемайки всички разноски по него. БРС издава и българо-унгарското списание за култура и обществен живот “Хемус”, годишно излиза от печат “Български календар”, както и други книги, които самоуправлението издава или подпомага.

Всяко лято, съвместно с Българското младежко дружество и Българското самоуправление в Шопрон, БРС организира едноседмичен фолклорен и езиков лагер за български и унгарски младежи от цялата страна (ок. 80 души).

Благодарение на дотациите от държавния бюджет БРС издържа Българско културно-просветно сдружение (с идеална цел), което стопанисва и организира основните дейности в Българския културен дом.

 

 

 

HUBG