Bolgár Országos Önkormányzat

A jelenleg hivatalban lévő Bolgár Országos Önkormányzat 2014. október 28-án alakult meg.

Elnök: dr. Muszev Dancso

Alelnökök: Hadzsikosztova Gabriella, Karailiev Iván és Miskolczi Dimitranka Dimitrova

Tagok: Bajcsev Borisz Iván, Bajcsev Encsev Péter, Belosinov Dragetta, Bonev Jordán, dr. Irinkov Dimiter Mihály, Kusev Nikola, Fikó Nacsó, Tanev Dimiter, Tütünkov-Hrisztov Jordán, Valcsev Ivanov János László, Vladova Ivanova Ivánka

A Bolgár Országos Önkormányzat célja, hogy segítse a Magyarországon élő bolgár közösség nemzeti identitásának megőrzését, hozzájáruljon az anyanyelv használata és fejlesztése körülményeinek javításához, elősegítse a kulturális autonómia feltételeit a bolgár közösség körében, ismertesse a többségi társadalommal a bolgár kulturális értékeket. Az elmúlt években az Önkormányzat legfontosabb céljaként a bolgár anyanyelvű oktatás megszervezését tűzte ki.

 

Tevékenység

Kulturális tevékenységét a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, a Fővárosi Bolgár Önkormányzattal, a Pest Megyei Bolgár Önkormányzattal, a Bolgár Ifjúsági Egyesülettel és a Bolgár Ortodox Egyházközösséggel együttműködve valósítja meg. A Bolgár Országos Önkormányzat kulturális tevékenysége keretein belül a hagyományos ünnepi rendezvényeit, egyéb kulturális rendezvényeket, kiállításokat, filmbemutatókat, és irodalmi esteket is rendez.

A Bolgár Országos Önkormányzat szoros együttműködésre törekszik a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, amely a magyarországi bolgárság legjelentősebb civil szervezete.

Az Önkormányzat évente támogatást nyújt a legfontosabb bolgár szervezetek, művészeti csoportok és művészek számára a Malko Teatro – magyarországi bolgár színháznak, a Roszica és a Jantra Néptáncegyütteseknek, a Martenica Tánccsoportnak, a Zornica Hagyományőrző Együttesnek.

A bolgár közösséghez tartozó középiskolás- és egyetemista fiatalok ösztönzésére és tanulmányaik eredményesebbé tételére, az Önkormányzat minden évben tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki.

Nyaranta az Önkormányzat a Bolgár Ifjúsági Egyesülettel és a Soproni Bolgár Önkormányzattal Fertődön egyhetes, már hagyományos anyanyelvi és népművészeti tábort szervez a magyarországi bolgár fiatalok részére.

Lehetőségeihez mérten pénzügyi támogatását nyújt a vidéki bolgár önkormányzatoknak is.

 

Kiadói tevékenység

Az önkormányzat havonta kiadja a Bolgár Hírek című újságot, amely 2011. eleje óta teljesen új arculattal és új koncepcióval jelenik meg. Az önkormányzat már 1275 családhoz juttatja el a lapot, vállalva ennek teljes költségét. A BOÖ félévente megjelenteti a Haemus bolgár-magyar kulturális és társadalmi folyóiratot. Vállalja, illetve támogatja más bolgár, vagy kétnyelvű könyvek kiadását is. Az Önkormányzat kiadója több népzenei CD-nek is.

 

Intézmények

A BOÖ fenntartója a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolának, amely 2004. szeptember 1-én kezdte meg a működését az állami oktatás keretein belül, jelenleg 56 általános iskolás és középiskolás tanuló látogatja a bolgár nyelv és irodalom, valamint bolgár népismeret tanórákat. Szintén a BOÖ fenntartásában működik 2008. február 1. óta a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, amelyben jelenleg egy vegyes életkorú csoportban közel 30 gyerek van. Az Önkormányzat legújabb intézménye a Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, amelynek fő feladata az anyanyelvi könyvtár működtetése, a magyarországi bolgárok és bolgárkertészek történelmi dokumentációjának összegyűjtése, archiválása és digitalizálása, valamint a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása. Mindhárom intézmény a Bajza u. 44. szám alatti épületben működik.

 A BOÖ éves működési támogatást nyújt a Bolgár Művelődési és Kulturális Nonprofit Kft-nek a Bolgár Művelődési Ház fenntartására és alapvető tevékenységére.

 

Elérhetőség:

Bolgár Országos Önkormányzat

Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 44.

Tel.: +36 1/216 4210, 1/216 4211

Fax: +36 1/216 6729

E-mail: bolgonk@bul.hu

HUBG