За контакт

 

Българско републиканско самоуправление

 

Адрес:
1062 Budapest, Bajza u. 44.

Телефон:
+36 1 216 4210, +36 1 216 4211

Факс:
+ 36 1 216 6729

E-mail:
bolgonk@bul.hu