Стипендия

 

Българското републиканско самоуправление и Столичното българско самоуправление обявяват конкурс за ограничен брой стипендии на учащи се в средни и висши учебни заведения

 

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ:

• местни жители от български произход

• да са редовни ученици в средно или висше учебно заведение

• да имат изявени интереси в някоя област на българската култура

• да имат добър успех

• да владеят български език

 

ДОКУМЕНТИ:

• удостоверение от учебното заведение, че е редовен ученик или студент

• конкурсен проект, от който да личи приобщеността към българската общност

• автобиография

• препоръка от българска цивилна организация – дружество, институт, училище или частно лице, изявено с дейността си за развитието на българската култура

• копие от ученическа или студентска книжка за установяване на успеха

 

СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

• 21 октомври 2022 г.

 

Стипендиите са за десет месеца. В началото на втория семестър стипендиантите от висши учебни заведения трябва да представят документ, че продължават редовното си обучение.

Документите се приемат на адреса на самоуправлението:

Budapest 1097, Fehér Holló utca 6.

или елкетронно на адрес

bolgonk@bul.hu