A Bolgár Országos Önkormányzat intézményei

 • Áttekintés

 • Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda

  Óvodánkban, amely 2008. február 1. óta működik, az óvodai nevelés magyar és bolgár nyelvén folyik. Arra törekszünk, hogy a gyermekek gondozásában részt vevő felnőttek is lehetőség szerint ismerjék és használják mindkét nyelvet.

 • Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

  A 2004-2005-ös tanév elején a Bolgár Országos Önkormányzat megalapította a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolát. A működési engedélyt augusztus 31-én írta alá dr. Magyar Bálint oktatási miniszter. Az iskola az ún. szombati iskola folytatása, amely több mint 10 éve létezett és a Bolgár Országos Önkormányzat finanszírozta nagyrészt pályázati pénzekből.

 • Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ

  A Bolgár Országos Önkormányzat 2011. július 1-vel alapította meg a Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központot. A Bolgár Központ székhelye az Önkormányzat kezelésében álló Budapest, VI. kerület Bajza u. 44. szám alatti ingatlanban van

 • Bolgár Kutatóintézet

  A Bolgár Kutatóintézet feladata a magyarországi bolgár közösség múltjának és társadalmi jelenének kutatása, így különösen történelmére, kultúrtörténetére, művészetére, irodalmára, nyelvére, néprajzára, hitéletére, etnológiájára, hagyományaira, identitására, társadalmi és jogi helyzetére és viszonyaira vonatkozó adatok gyűjtése, azok tudományos igényű feldolgozása és közzététele, népszerűsítése, e tevékenységek segítése és szervezése, valamint a magyarországi bolgár közösség helyzetét érintő társadalmi folyamatok elemzése, a bolgár nemzetiségi érdekképviselet, közoktatás, felsőoktatás, média, kultúra és közösségi művelődés szakmai segítése.

 • Bolgár Nonprofit Kft.

  A Magyarországi Bolgárok Egyesülete a tulajdonában álló Bolgár Művelődési Házban látja el és szervezi évtizedek óta a Magyarországon élő bolgár kisebbség kulturális életét, tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzését és gyarapítását, valamint történelmi hagyományainak, nyelvének ápolását. Az Egyesület a Művelődési Házban biztosítja a Malko Teatro bolgár színház működését, a bolgár nyelvű könyvtár fenntartását, otthont ad a magyarországi bolgár közösség hagyományos éves kulturális rendezvényeinek, a bolgár táncművészet és népzene ápolása céljából működő táncegyüttesek (JANTRA, ROSZICA, ZORNICA) és zenekarok próbáinak. A Bolgár Országos Önkormányzat a Magyarországi Bolgárok Egyesületével 2003. október 1.-én kötött megállapodás szerint átvállalta a Bolgár Művelődési Ház mint kisebbségi intézmény teljes körű működtetését, üzemeltetését, fenntartását és karbantartását, a Művelődési Ház személyzeti struktúrájának a kiépítését és a munkavállalók alkalmazását.

 • 1