ГАТАНКИ

ГАТАНКИ

 Тялото му- лодка, краката му-лопати.
 Дългокрако, дългоухо, кога спи-и гледа
 Дълго въже шарено, с ръка се не хваща.
 Рога носи-вол не е, мляко дава-крава не е, брада носи-поп не е.
 Колкото му е тънка снагата, толкова му е остра сабята.
 Отгоре дъска, отдолу дъска, а отвътре- жива душа.
 Имам си предачка- и денем, и нощем преде, а нищо не наприда.
 Сам дядо къща носи.
 Шило-бодило по гора ходило, триста колци носило.

Гъска, заек, змия, коза, комар, костенурка, котка, охлюв, таралеж.

 


 ГАТАНКИ-ВЪПРОСИ

1. Какви са камъните в морето?
2. Какво прави магарето на слънце<
3. Кое се пече, но не се яде?
4. Котката като навърши една година, какво прави?
5. Кое е онова нещо, което върви, без да се мести?

1. мокри, 2. сянка, 3. тухлата, 4. започва втората, 5. часовникът.


 СКОРОПОГОВОРКИ (повтарят се)

 Орел, орел, сляп орел.
 Пепел под похлупак.
 Дроби, Добре, дробене.
 Под път пъдпъдък, над път пътпъдък и на път пътпъдък.
 Чер челяк, черноок челяк, чернобрад, черномустакат, черномустакичестичък.

HUBG