Български културен, документационен и информационен център

Българското републиканско самоуправление основава Българския културен, документационен и информационен център на 1 юли 2011 г.

Той се помещава в сградата на БРС на ул. „Байза“ №44 в VI район на Будапеща. В същата сграда функционират и други институции на БРС (Българската двуезична малцинствена детска градина, Българското училище за роден език).

С основаването на Българския център всички институции, свързани с българското образование, както и дейностите по съхраняването на родния език, образованието и културата, се съсредоточават на едно място.

Българският център започва своята дейност на 1 юли 2011 г., днес неговата най-важна задача е обработката и систематизирането на събраните материали. Вече започна заемането на книги от библиотеката, към която има голям интерес, както от страна на българите в Унгария, така и от хора, които изучават български език.

Основни дейности и задачи на Българския център:

Образование

 • да утвърждава ползването на роден език чрез културнообразователната си дейност
 • да извършва допълнителни дейности в помощ на образованието, организиране на курсове, образование за възрасти и т.н.

Културна дейност

 • организиране на временни и постоянни изложби;
 • организиране на културни събития;
 • библиотека на роден език, поддържане на етнографски и музейни сбирки, свързани с историята на българите в Унгария, тяхното обогатяване и представяне пред публика;
 • събиране и архивиране на документи и материали, свързани с българите в Унгария и българското градинарство;
 • осигуряване на достъп до документацията, обработка на документационната сбирка и създаване на библиография, осигуряване на достъп до тях;
 • дигитализиране на документационната сбирка и на библиографиите, осигуряване на уеб достъп.

Информационна дейност:

 • улесняване на обмяната на информацията и постоянен приток на информация между българските самоуправления в Унгария, обществените организации и формациите по изкуствата;
 • осигуряване на информация за българските организации в Унгария по посока на цялото общество, създаване на информационна база данни и осигуряване на достъп до нея, осигуряване на уеб достъп;
 • развиване на двустранните културни контакти между България и Унгария, както и свързания с тях поток от информация, изграждане на побратимени отношения между селищата в двете държави и улесняване по този начин на притока на информация.

През 2013 г. най-голяма тежест получи събирането и архивирането на историческата документация за българите в Унгария, както и електронната обработка на библиотеката. В същото време Центърът взема участие в организацията и провеждането на всички културни събития.