Изследователски институт на българите в Унгария

Албумът, посветен на 100-годишния юбилей на Българската православна църква в Унгария е подкрепен от Министерството на човешките ресурси.

A BOLGÁR KUTATÓINTÉZET JUBILEUMI ISKOLAÉVKÖNYV KIADÁSÁT TÁMOGATJA:

Дейност

Изследователският институт на българите в Унгария изследва миналото и настоящето на българската общност в Унгария, с особено внимание към събирането на материали за нейната история, културна история, изкуство, литература, език, етнография и етнология, религиозен живот, традиции, идентичността, общественото и правно положение, и тяхното научно изследване, публикуване и популяризиране, към подпомагането и организирането на всички тези дейности, анализ на процесите, свързани с положението на българската общност в Унгария, защита на интересите на българската общност, професионално подпомагане на общото и висшето образование, медия, култура и масова култура.

 

План за дейността на Изследователски институт на българите в Унгария за 2017 г.

  1. Изследване на историята на българите в Унгария. Проучване, обработка и систематизиране на документи от архивите и архивни материали; дигитализиране и поддръжка. Създаване на материали за изложби, организиране на конференции.
  2. Квалитативно и квантитативно изследване на българите в Унгария чрез анкетни листове. Интервюиране на: първото следвоенно поколение (днес 80-90-годишни); второто поколение (днес 50-60-годишни); третото поколение (днешните 18-40-годишни).
  3. Пътят на българските градинари: тематичен маршрут от Велико Търново, през Брашов и Банат, Музея на лука в Мако, Регионалния музей в Сентеш, Музея на селското стопанство в Будапеща, пазари и хали, свързани с българските градинари, след тях и придобилите европейска известност Централни хали. Както и паметните за българските градинари места в Халастелек, Фелшожолца и Зугло. В сътрудничество с Регионалния музей във Велико Търново, Градинарския музей в Лясковец, Регионалния музей в Шумен.
  4. Планирани издания:
  • Сборник с доклади от конференцията, посветена на 100-годишнината на Дружеството на българите в Унгария – на унгарски език
  • Материали и книги, свързани с проекта „Пътят на българските градинари“.