Български културен дом

Първото седалище на Дружеството на българите в Унгария, непосредствено след неговото учредяване, се е намирало в жилището на Димитър Димитров на ул. “Лоняи” №11. 
През 1953 г. започва акция за набиране на средства за построяване на културен дом. За целта 445 семейства даряват общо 2 725 000 форинта. Културният дом е открит през есента на 1957 г., а през 1982 г. той е допълнен с хотелска част и ресторант. 

През 2004 г. започва първата фаза от реконструкцията на Българския културен дом – разделяне на стопанските и културните функция на сградата, обновяване на централното фоайе, преместването на библиотеката и канцелариите в нови помещения – която завършва успешно през 2005 г. 
Реконструкцията се осъществява благодарение на обединените усилия и подкрепата на Агенцията за национални и етнически малцинства, на Българското републиканско самоуправление, на Столичното българско самоуправление, на българските самоуправления в І, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІІ, ІХ, ХІІІ, ХV, ХХІІ район на Будапеща, във Ференцварош, Зугло, Чепел, Шорокшар, Сигетсентмиклош и Дунахарасти.
Вторият етап на обновлението на Българския културен дом започва през 2006 г. Той включва пълно обновяване на театралния салон: реконструкция на сцената, оформянето на гримьорни, смяна на паркета и дървените ламперии, реконструкция на покрива, подмяна на електрическата инсталация и на осветителната техника, смяна на дограма, реконструкция на балкона, смяна на мебелировката.

От 1957 г- на сам Българският културен дом е средище за българите в Унгария, място за обществен живот, култура и забавление, място, където поколение след поколение се наследяват традиции и обичаи.

С организираните културни програми и традиционни празненства Културният дом допринася за съхраняването на самосъзнанието на българската общност в Унгария, създава предпоставки за употреба и усъвършенстване на родния език, осигурява условия за осъществяване на културната автономия на българската общност и представя българските културни ценности пред цялата унгарска общественост.

Годишно в Българския културен дом се организират 25 фолклорни и културни програми. Някои от тях привличат вниманието на 300-600 души, съществена част от които са българи от всички краища на Унгария и техните унгарски приятели.

В Културния дом намират прием и пътуващите през Унгария български артисти, фолклорни състави и др., които обогатяват и разнообразяват предварително изработения културен план и разширяват представата за българската култура в унгарска среда.

На 12 февруари 2006 г. в Българския културен започна осъществяването на проекта „Нов дом” – съвместно начинание на Дружеството на българите в Унгария, на Българското републиканско самоуправление и на Столичното българско самоуправление. В рамките на проекта са застъпени не само традиционните български празници. Целта на организаторите е да отговорят на предизвикагелствата на новото време и да обогатят с нови форми културния живот в обновения Български културен дом. 
 
Постоянни програми в Българския културен дом

Българският културен дом е отворен от понеделник до петък от 9.00 до 20.00 часа. За посетителите са на разположение:
• Постоянна рецепция и кафене
• Български периодични издания
• Български телевизионни предавания


Програми:

• Обучение по народни танци за начинаещи
• Разучаване на народни песни – всеки вторник
• Театрално ателие на Малко театро – първата сряда на месеца
• Киноклуб (прожекции на български филми) – всяка втора сряда от месеца
• Литературно кафене, организирано от Малко театро – всяка трета сряда от месеца
• Творчески клуб – всяка четвърта сряда от месеца
• Етнографски клуб – в петата сряда от месеца (3 пъти през 2006 г.)
• Клуб на пенсионера
• Изложби

Българският културен дом осигурява възможност за репетиции на танцовите състави Янтра, Росица и Зорница,  на театралната трупа на Малко театро и на оркестрите.

Интересуващите се могат да получат информация за програмата на Българския културен дом на интернетната страница www.bolgarok.hu, на страниците на „Български вести” и на телефоните на Българския културен дом.