Aktuális hírek

TÁJÉKOZTATÁS  A 2020-2021-es óvodai nevelési évre történő beiratkozással kapcsolatosan

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

 

Tájékoztatjuk a gyermeküket óvodánkba beíratni szándékozó szülőket, törvényes képviselőket, hogy ezt az alábbi módon tehetik meg:

Az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartjuk, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra vonatkozó különös figyelemmel.

A szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait 2020. április 17-ig fogadjuk.

A szándéknyilatkozat a következő linkről tölthető le: www.bolgarok.hu/index.php
     
•    Ebben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. (A lakóhelyük körzete szerinti illetékes óvoda nevét, pontos címét.)
•    A szándéknyilatkozatokat 
-    elektronikus úton (bolgarovi@gmail.com) , 
-    telefonon (+36 20 250 7339) 
-    vagy különösen indokolt esetben személyesen (1062 Budapest, Bajza utca 44.) tehetik meg óvodánk felé.     
A gyermek óvodába történő felvételéről óvodánk 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesítjük a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét. 
                    
                        Tisztelettel: Donkó-Rácz Katalin óvodavezető
 

Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola Beiratkozás első osztályosok számára a 2020/2021-es tanévre

Tájékoztatjuk a szülőket, amennyiben szeretnék első osztályba beíratni gyermekeiket, úgy kérjük beíratási szándékukat jelezzék április 24-ig!
A beiratkozáshoz az alábbiak szükségesek:
· a gyermek oktatási azonosítója az óvodától, illetve az általános iskolától
· jelentkezési lap kitöltése és beküldése – az ehhez szükséges formanyomtatvány letölthető a www.bolgariskola.hu weboldalról az Információk/Beiratkozás menüpontból
Мinden gyermek, aki 2020. szeptember 1-ig betölti a 6. életévét jelentkezhet az iskolánkba.
A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola várja diákok jelentkezését egyéb osztályaiba is! A tanuló osztályba sorolásа egy nyelvi szintfelmérő teszt megírását, valamint a tanulóval és szüleivel történő közös beszélgetést követően kerül meghatározásra.
A koronavírus-vészhelyzet miatt kérjük, hogy a jelentkezési lapokat elektronikusan a bolgarsuli@gmail.com e-mail címre szíveskedjenek elküldeni, vagy postán: Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, 1062 Budapest, Bajza utca 44.