ИНФОРМАЦИЯ във връзка със записването в детската градина за 2021-2022 година


 

Уважаеми родители и настойници!

Тези от Вас, които желаят да запишат децата си в детската градина, могат да го направят по следния начин:

Тук можете да прочетете решение 19/2021 (ІІІ.10.) на Министерството на човешките ресурси за записване в детските градини за 2021-2022 година.

По смисъла на това решение записването става по обичайния ред и срокове с тази разлика, че не е задължително родителите лично да посетят детската градина, вместо това те могат да декларират желанието си електронно. В този случай е достатъчно да донесат необходимите документи в началото на учебната година (1 септември 2021 г.)

Записване в детската градина (при спазване на карантинните мерки):

 • 20 април 2021 (вторник) от 8.00 до 17.00 ч.
 • 21 април 2021 (сряда) от 8.00 до 17.00 ч.
 • 22 април 2021 (четвъртък) от 8.00 до 17.00 ч.

В детска градина трябва да се запишат всички деца, които към 31 август 2021 г. са навършили поне 3 г. и не посещават детско заведение.

Необходими документи:

 • ЕГН на детето, с който се удостоверява неговата самоличност. При липса на такъв се представя акт за раждане.
 • Официален документ, удостоверяващ адрес
 • Лична карта и адресна карта на родителя, за чужди граждани – разрешение за пребиваване
 • Формуляр за кандидатстване в детската градина – декларация
 • Имунизационен паспорт
 • TAJ карта на детето (здравноосигурителна карта)

Подаване на документите по електронен път:

 • bolgarovi@gmail.com
 • тел.: +36 20 250 7339
   
 • Лично (в изключителни случаи): 1062 Будапеща, ул. „Байза“ №44

Решението за приема на децата в детската градина ще бъде взето на 25 май 2021 г., за което писмено ще бъдат информирани родителите и детската градина, която извършва задължителния прием.

С уважение: Каталин Донко-Рац, директор

Mindenkit szeretettel várunk az óvodánkban!


A Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda szeptembertől a Ferencvárosban folytatja működését, a Vágóhíd utca 35-37. szám alatti Kerekerdei Óvoda külön épületrészében.

Kis létszámú csoportokat indítunk, ezért javasoljuk, hogy időben iratkozzanak be!

Mitől különleges a mi óvodánk?

 • Családias környezetben, barátságos, felkészült pedagógusok és személyzet minden gyerekkel egyéni fejlődési ütemében foglalkozik.
 • Zökkenőmentes óvodakezdés, szoktatás év közben is.
 • Kétnyelvű magyar és bolgár foglalkozások, amik fejlesztik a gyerekek nyelvkészségét, gazdagítja empátiájukat felkészítve gyermekeinket a kétnyelvű iskolai tanulásra.
 • Sokszínű kulturális és kézműves programok - mind a magyar, mind a bolgár kultúra hagyományaiból merítve.
 • Minőségi játékok és fa bútorok, hogy a gyerekek a legjobb környezetben legyenek
 • Vízhez szoktatás, úszás, sósszoba az óvodában
 • Ingyenes színházi előadások és rendszeres színházi foglalkozások profi színészekkel mindkét nyelven.
 • Ingyenes zenefoglalkozások és énekoktatás hivatásos zenészekkel.
 • Jó minőségű, komplex fejlesztő játékokkal való foglalkozás,
 • Kézműves foglalkozásokat szervezünk a szülőkkel együtt, melyek erősítik a szülők és az óvoda kapcsolatát.
 • Igény esetén meg tudjuk szervezni angolnyelvű foglalkozásokat.
 • Szeptembertől indítjuk az „Ehető bolgár kert” programot. Játékosan tanítjuk a gyerekeket zöldségeket és fűszerkertet ültetni.

Bővebb információ:
Óvodavezető: Donkó-Rácz Katalin 
Tel.: + 36 20 250 7339
bolgarovi@gmail.com 

 

Българска двуезична малцинствена детска градина

На 1 февруари 2008 година Българското републи­канско самоуправление основава Българската двуезична детска градина.

Стремежът е да бъде създаден емоционален комфорт за най-малките и вземайки под внима­ние техните езикови умения, да бъде постигна­та по-пълноценна комуникация на двата езика. Детската градина разполага със завидна мате­риална база и оборудване, а учителският състав отговаря на поставените от общността високи критерии. Децата се възпитават още от малки в обич към България, научават нови стихове, песни, ритми и народни игри, гледат и прежи­вяват театър, срещат се с предизвикателства и имат занимания в една уникална среда.

Други цели и задачи:

Съхраняваме и развиваме традициите и обичаите, свързани с живота и културата на българската общност.

Кат очерпим от съкровищницата на културата на местните българи и на родината майка (литература, музика, народни игри), опирайки се на специално разработена тематика, прилагаме разнообразни подходи за овладяването на езика.

Подготвяме децата за обучение в двуезично училище.

Насърчаваме оформянето и развитието на българска и унгарска идентичност. С наша помощ по време на общите дейности децата се научават да уважават националните чувства на другите без да забравят за собствената си идентичност.

За спокойната и свободна игра на децата пространствата са оформени така, че да отговарят на потребностите на свободно инициираната игра, драматизацията на приказки, рисуването и пеенето, играта със строители, ролевите игри, създавайки разграничени пространства или условно разделени кътчета, където децата могат без да си пречат да играят сами или със своите другарчета. Играта, храненето и спането се осъществяват в различни помещения. Всяко от тях е добре съоръжено и разполага със всички необходими мебели и материали. За нас е важно децата да могат пълноценно да изживеят радостта от движението, да дадат израз на своята сила и смелост. За това служи спортната стая, обзаведена с шведска стена, пейки и други необходими за развитието на културата на движението игри, както и дворното пространство, предназначено за децата, където от януари 2010 г. е модерно обзаведено с детски кът с люлка, пързалка, куклен дом и пясъчник.

При хранене вниманието ни е насочено децата да получат най-добра, богата на хранителни вещества, здравословна храна. Осигуряваме трикратно хранене. Всяка седмица подбираме менюто според потребностите, а дори и според вкуса на децата, ето защо нашите малчугани ядат с голямо удоволствие своята здравословна храна. Естествено в дневното меню всеки ден присъстват и пресни плодове.

Основател на Българската двуезична малцинствена детска градина е Българското републиканско самоуправление.

За контакт:
1062 Будапеща, ул. Байза 44
Телефон: +36 20 2507339
E-mail: bolgarovi@gmail.com