Българска двуезична малцинствена детска градина

На 1 февруари 2008 година Българското републи­канско самоуправление основава Българската двуезична детска градина.

Стремежът е да бъде създаден емоционален комфорт за най-малките и вземайки под внима­ние техните езикови умения, да бъде постигна­та по-пълноценна комуникация на двата езика. Детската градина разполага със завидна мате­риална база и оборудване, а учителският състав отговаря на поставените от общността високи критерии. Децата се възпитават още от малки в обич към България, научават нови стихове, песни, ритми и народни игри, гледат и прежи­вяват театър, срещат се с предизвикателства и имат занимания в една уникална среда.

Други цели и задачи:

Съхраняваме и развиваме традициите и обичаите, свързани с живота и културата на българската общност.

Кат очерпим от съкровищницата на културата на местните българи и на родината майка (литература, музика, народни игри), опирайки се на специално разработена тематика, прилагаме разнообразни подходи за овладяването на езика.

Подготвяме децата за обучение в двуезично училище.

Насърчаваме оформянето и развитието на българска и унгарска идентичност. С наша помощ по време на общите дейности децата се научават да уважават националните чувства на другите без да забравят за собствената си идентичност.

За спокойната и свободна игра на децата пространствата са оформени така, че да отговарят на потребностите на свободно инициираната игра, драматизацията на приказки, рисуването и пеенето, играта със строители, ролевите игри, създавайки разграничени пространства или условно разделени кътчета, където децата могат без да си пречат да играят сами или със своите другарчета. Играта, храненето и спането се осъществяват в различни помещения. Всяко от тях е добре съоръжено и разполага със всички необходими мебели и материали. За нас е важно децата да могат пълноценно да изживеят радостта от движението, да дадат израз на своята сила и смелост. За това служи спортната стая, обзаведена с шведска стена, пейки и други необходими за развитието на културата на движението игри, както и дворното пространство, предназначено за децата, където от януари 2010 г. е модерно обзаведено с детски кът с люлка, пързалка, куклен дом и пясъчник.

При хранене вниманието ни е насочено децата да получат най-добра, богата на хранителни вещества, здравословна храна. Осигуряваме трикратно хранене. Всяка седмица подбираме менюто според потребностите, а дори и според вкуса на децата, ето защо нашите малчугани ядат с голямо удоволствие своята здравословна храна. Естествено в дневното меню всеки ден присъстват и пресни плодове.

Основател на Българската двуезична малцинствена детска градина е Българското републиканско самоуправление.

За контакт:
1097 Будапеща, ул. "Вагохид" 35-37.
Телефон: +36 20 2507339
E-mail: bolgarovi@gmail.com