Издания

  • Български вести

    Вестник на българите в Унгария. Издание на Българското републиканско самоуправление.

  • Хемус

    Двуезичното списание за култура и обществен живот „Хемус“ е основано през 1991 г. от Дружеството на българите в Унгария и е единственото по рода си българско издание с толкова дълга и съдържателна история не само в Унгария, но и сред българите зад граница.

  • 1

Издания на Българското републиканско самоуправление