ФОНДАЦИЯ Про скола булгарика

ФОНДАЦИЯ Про скола булгарика

Фондация “Про скола булгарика” е създадена през 1994 г. в Будапеща с цел да подпомага дейността на българското училище в Будапеща и да организира програми и дейности за деца и младежи от български произход в Унгария.

Фондацията организира и подпомага детски лагери (в България и Унгария), конкурси за деца, подпомага издаването на български книги или издава такива, присъжда стипендии за средношколци и студенти от български произход, които работят за българската общност в Унгария.

Фондация “Про скола булгарика” набира средства чрез участие в конкурси и от дарения на българските организации и частни лица.

Фондацията се управлява от шестчленен кураториум, който взема решения на редовните си заседания.

 

Председател: Светла Кьосева

 

Програми

● Детски лагер в ългария през 1997 г. с подкрепата на Българското републиканско самоуправление; подкрепа на лагерите, организирани от българското училище в Будапеща

● Семинар за българсик народни танци с Българското младежко дружество – 1998 г. с подкрепата на Фонда за национални и етнически малцинства в Унгария (ФНЕМУ) и ДБУ.

● Фолклорен фестивал – 1998, със състава Реце-Фице и с подкрепата на Фондацията за деца и юноши и Фондация Сорос

● Религиозни програми за деца – 1998, с подкрепата на ФНЕМУ

● Антология на българската детска литература “Жива вода” – 2000 г., с подкрепата на ФНЕМУ и Министерството на националното културно наследство (МНКН)

● Коледни празници – 1999, с участието на театралната формация Малко Театро

● Конкурс за стипендии за средношколци и студенти от български произход – от 1998 г. ежегодно

● Двудневна конференция на тема “Обучението на български език в Унгария” – септември, 1999

● Организиране на Ден на детето – всяка година в началото на юни, от 2001 г. ежегодно

● “Нито риба, нито рак”, Български и унгарски пословици и поговорки – 2001

● Петя Дубарова “Доброта”, двуезична стихосбирка – 2002

● “Българския кондуктор”, двуезичен сборник с вариантите на български и унгарски писатели по разказа на Дежо Костолани – проект, 2003

 

Ден на детето

Провежда се всяка година в началото на юни с участието на близо 60 деца и родителите им. Разнообразието на програмите приковава вниманието на децата. С интерес се посрещат куклените представления, изготвянето на различни предмети, представленията на детския танцов състав “Росица” и народните танци. В различните занимания вземат участие както децата, така и родителите. Денят на детето винаги преминава при голям успех, дори когато при дъждовно време се наложи да се проведе на закрито. За проявения интерес говори и фактът, че мнозина ни насърчават програмата за деца да се организира не само веднъж, а по-често през цялата година.

Книги

ЖИВА ВОДА

- Антология на българската детска литература – отрична подборка на най-доброто от българската детска литература. Илюстрациите са направени от българската графичка Миролюба Гендова. На 24 май, по случай празника на българската писменост, тя бе раздадена на всички деца.

НИТО РИБА, НИТО РАК

- Български и унгарски поговорки. Изследва по-дълбоките пластове в начина намислене на двата народа, и с рисунки показва близкото и различното в образното мислене на двете култури. Книгата съдържа 16 успоредици от български и унгарски поговорки и фразеологизми, които представя графично. Изданието е предназначено както за деца, така и за възрастни, може да се използва в ежедневието за по-задълбоченото разбиране и оценка на връзките и отдалечеността на двата езика. Илюстрациите са направени от българския график Росен Русев.

ДОБРОТА

- Двуезична стихосбирка на Петя Дубарова

- Двуезичната антология на рано починалата българска поетеса дава добра възможност за обогатяване на владеенето на родния език на високо билингвално равнище. Преводите са направени от Беата Будаи, Дьорд Сонди и Ищван Вьорьош. Предстои представяне на стихосбирката с участието на Малко Театро. Изданието е ценно както за младежи, така и за възрастни.

 

ДАНЪЧЕН НОМЕР: 18066184-1-42