TÁMOP-3.4.1.A-11

Tisztelt Látogató!

Örömünkre szolgál tájékoztatni Önöket, hogy az Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva által vezetett konzorcium a TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0005 jelű pályázatával 175 843 600 Ft összes költségvetésű támogatásban részesült.

Konzorcium vezető: Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva
Konzorciumi tag: Országos Szlovén Önkormányzat
Konzorciumi tag: Bolgár Országos Önkormányzat


Felsőszölnök, 2012.09.20
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A „Szlovén, Bolgár konzorcium” az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának, Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz tárgyú pályázati felhívására sikeresen pályázott.

2013.04.02.

A konzorciumban elnyert támogatásnak köszönhetően a nemzetiségi nyelvoktatás tárgyi feltételeinek javítása; új tankönyvekkel, hozzájuk kapcsolódó munkafüzetekkel, hanganyaggal illetve digitális tananyagok kifejlesztésével valósulhat meg. A három konzorciumi tag összesen 175 843 600 Ft támogatásban részesült.

A projekt során, kettő Magyarországon a magyar nyelv környezetében élő (szlovén, bolgár) nemzetiséghez tartozók anyanyelvi kompetenciáinak fejlesztése kerül előtérbe. A projekt legfőbb célja, a nemzetiségi nyelvoktatás tárgyi feltételeinek javítása; új tankönyvekkel, hozzájuk kapcsolódó munkafüzetekkel, hanganyaggal illetve digitális tananyagok kifejlesztésével. Tanári munkát segítő módszertani kézikönyvek kifejlesztése és az óvodai nyelvoktatás hátterének megteremtése is fontos szempont, volt a projekt tevékenységek meghatározásánál.

Konzorciumvezető: Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva
Konzorciumi tag: Országos Szlovén Önkormányzat
Konzorciumi tag: Bolgár Országos Önkormányzat

Fejlesztendő tankönyvek:

Szlovén tankönyvek:

 • Szlovén nyelvtan: 5. 6. 7. és 8. osztályosok számára.
 • Szlovén irodalom: 7. és 8. osztályosok számára.
 • Szlovén nyelv és irodalom témakörben készül a diákok tanulását könnyítő hanganyag, digitális tanagyaggal.
 • Népismeret tankönyv: 11-12 osztályosok számára. Készül hozzá egy a pedagógusok munkáját segítő módszertani és értékelési ajánlás. Diákok tanulását könnyítő hanganyag.
 • Tankönyvjegyzékben szereplő meglévő népismereti tankönyvek mellé készül 2 db audio-vizuális segédanyag.
 • Óvodai nyelvoktatást segítő elemek
 • Meglévő magyar nyelvű tartalom fordítása: Környezetismeret tankönyv és munkafüzet 4. osztályosok számára.

Bolgár tankönyvek:

 • Bolgár nyelvi munkafüzet: 3-4, 5-6, 7-8. osztályosok számára.
 • Bolgár népismeret: 5-8 és 9-12 osztályosok számára. Készül hozzá egy kislexikon, egy a tanárok munkáját segítő módszertani kézikönyv és a diákok számára digitális tananyag.
 • Bolgár nyelv iskolai előkészítő, óvodai zeneoktatási segédanyaggal: óvodások számára munkafüzet, a tanároknak zenei segédanyag.
 • Bolgarski ezik 9. osztályosok számara tankönyv és munkafüzet.