Дружество на българите в Унгария

По инициатива на градинаря Лазар Иванов от Тетевен, на 27 юли 1914 година организационен комитет от 17 души единодушно приема идеята за основаване на Дружеството и решава да пус­не подписка за събиране на членове с цел – на 2 август, Илинден, да свика общо събрание. Само за 6 дни Лазар Иванов събира 170 души, които даряват сумата от 4345 златни корони.

На 2 август 1914 година е свикано учредително събрание. Предложеният от Стефан Гьоков устав е приет единодушно и е избран първият управи­телен съвет, начело с Лазар Иванов. Димитър Димитров отстъпва жилището си на улица „Ло­няи“ за дружествен клуб. Паметните думи на Лазар Иванов насочват към пътя на знанието и вярата. „Бъдещето се гради не само с мотика, а с вяра в Бога и с отворени очи. А очите се отварят от науката“.

На 27 май 1916 г. събранието решава да се открие фонд за изграждане на училище и църква, като огнища на духа и просветата.

Дружеството на българите в Унгария е удос­тоявано с редица награди. През 1964 година то получава орден „Кирил и Методий“ – първа степен. През 2009 година Държавната агенция за българите в чужбина го награждава с възпо­менателен плакет „Иван Вазов“. Същата година министър-председателят на Република Унгария присъжда на дружеството високото държавно отличие – Наградата за малцинствата, която е връчена на неговия председател Димитър Танев.

Ръководството на Дружеството на българите в Унгария, избрано на 21 април 2018 г .:

Председател: Димитър Танев

Заместник-председатели: д-р Данчо Димитров Мусев, Иван Караилиев, Николай Велков

Членове: Алекси Андонов, Драгета Белосинова, Начо Фико, Карой Гърдев, Габриела Хаджикостова, Цвятко Йоргов, Владимир Калицов, Илеш Караилиев, Димитър Куцаров, Димитър Кушев, Никола Кушев, Петер Мичев, Милка Петкова, Стефан Е. Попов, Моника Тютюнкова, Симеон Варга

Одитен комитет:
Председател: Йордан Тютюнков
Членове: Елисавета Нацкина, Владимир Кирков, Младен Велков, Веселин Владов


A Magyarországi Bolgárok Egyesülete éves működését, a Május 24.- a szláv írásbeliség és a bolgár kultúra napját, valamint a Demeter-nap bolgárkertészek ünnepe kulturális rendezvényét támogatja:

A "Magyarországi Bolgárok Egyesülete kiszolgáló (étterem) részének felújítása" című pályázatban foglaltak munkái megvalósultak.