Bolgár Ortodox Egyház

Bolgár templom Európa szívében

A Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház a legrégebbi határon túli bolgár egyházközség, melynek budapesti központja a Bolgár Ortodox Egyház Közép- és Nyu­gat-Európai Egyházmegyéjének első székhelye volt.

A Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Ortodox Temp­lom 1932-ben épült a magyarországi bolgárok ado­mányaiból, Árkay Aladár neves magyar építész tervei alapján. Különlegessége, hogy a magyar főváros egyetlen bizánci stílusú épülete.

A magyarországi bolgárok számára a templom a lelki és a vallási élet központja. Az épület a második világ­háború során jelentős károkat szenvedett, elvesztette csodálatos ólomüveg ablakait is. Hosszú éveken ke­resztül volt a magyarországi bolgárok vallási és kul­turális életének legfontosabb színtere. A múlt század 30-as éveitől az 50-es évekig – amíg a Művelődési Ház meg nem épült –, a templom a kölcsönös megértés, a hagyományok, a bolgár nyelv és vallás megőrzésé­nek helye volt.

2016-ban a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház fennállásának centenáriumi évfordulója alkalmából rendezett ünnepi misét őszentsége Neofit bolgár pát­riárka celebrálta a Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Ortodox Templomban.