Театър

  • Малко театро

    Малко театро е единственият професионален български театър зад граница, чиято задача е да прокарва път за българската култура в Унгария. През 1996 г. Габриела Хаджикостова и Ищван Наги създават театър, в който творят в съгласие със своя художествен вкус, следват нравствени норми и ценности, които лично изповядват.

  • 1